КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ

МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ БУХГАЛТЕРІВ
Професійне співтовариство
У бухгалтерів існують свої професійні співтовариства.
В Україні це Всеукраїнський бухгалтерський клуб, віцепрезидентом якого є я. Клуб, як неприбуткова громадська організація, об'єднує українських бухгалтерів, державних службовців, юристів та аудиторів з метою задоволення й захисту законних прав та інтересів своїх членів щодо розвитку сучасної методології бухгалтерського обліку, впровадження актуальних наукових тенденцій у стандарти бухгалтерського обліку в Україні, а також захисту громадських інтересів у професійній сфері та інших сферах громадського життя.

Голосом бухгалтерів у світі є Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC) – глобальна організація бухгалтерів, до якої входить більш як 175 організацій-членів і асоційованих організацій в 130 країнах і юрисдикціях, що представляють майже 3 мільйони професійних бухгалтерів.

Федерація служить інтересам суспільства, підвищуючи актуальність, репутацію й цінність світової бухгалтерської професії. Вона підтримує розробку, прийняття та впровадження міжнародних стандартів високої якості. Одним із таких стандартів є Кодекс етики професійних бухгалтерів.
Содержание Кодекса этики профессиональных бухгалтеров
У Кодексі перелічено фундаментальні принципи, яких має дотримуватися кожен бухгалтер:

(a) чесність (сумлінність) – бути прямим і чесним в усіх професійних і ділових взаємовідносинах;

(b) об'єктивність – не допускати, щоб упередженість, конфлікт інтересів або надмірний вплив інших осіб переважали над професійними або діловими судженнями;

(c )професійна компетентність і належна ретельність – підтримувати професійні знання та навички на рівні, необхідному для надання замовникові або роботодавцеві компетентних професійних послуг, враховуючи поточні тенденції у професійній практиці, законодавстві та методах роботи, і діяти відповідно до застосовуваних технічних і професійних стандартів; КОДЕКС ЕТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ (IESBA) КОДЕКС ЕТИКИ IESBA - ЧАСТИНА А 18;

(d) конфіденційність – дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої в результаті професійних і ділових взаємовідносин, і не розкривати такої інформації третім сторонам без чіткого та конкретного дозволу, за умови що в бухгалтера не виникає юридичного або професійного права чи обов'язку розкрити таку інформацію. Бухгалтер також не повинен використовувати інформацію для власної вигоди або вигоди третіх сторін;

(e) професійна поведінка – дотримуватися відповідного законодавства та нормативно-правового регулювання й уникати будь-яких дій, що дискредитують професію.

Кожен із цих фундаментальних принципів детально розглянуто в Розділах 110-150 Кодексу.
Особливість Кодексу
Кодекс установлює НЕ лише правила для успішного бухгалтера, який працює за наймом, АЛЕ і конкретні та детальні рекомендації щодо організації ПРИВАТНОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ.

Я переконана, що

бухгалтер, який дотримується положень міжнародного Кодексу етики професійного бухгалтера, має бездоганну репутацію.

Справжні професіонали слідують йому інтуїтивно, навіть якщо не знають про його існування, –фундаментальні принципи закладені в них вихованням і високою культурою, а дії, що дозволяють їх виконувати, вироблені роками наполегливої роботи.

Молоді бухгалтери, перш ніж почати свою професійну діяльність, повинні вивчити Кодекс етики і прийняти його для себе як керівництво до дії.
Контакти
Із задоволенням відповім на ваші запитання:
vprezident@b-club.com.ua
Обробка персональних даних