Бухгалтерський словник

Основою ефективних комунікацій
є однозначне та правильне розуміння термінів.

Скористайтеся цим словником для підвищення взаєморозуміння між бухгалтерією та іншими працівниками компанії.
АКТИВИ
Якщо дивитися на бухоблік очима простого бухгалтера, то активи — це майно компанії.

Активи — це ресурси, контрольовані компанією в результаті минулих подій, від яких компанія очікує економічної вигоди в майбутньому (це тлумачення міститься у принципах МСФЗ (Міжнародні стандарти фінансової звітності) та Законі «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Активи — усе, чим володіє компанія та за допомогою чого вона заробляє, наприклад:
- грошові кошти як у касі, так і на розрахункових рахунках у банках,
- товари на складах,
- основні засоби (наприклад, нерухомість, обладнання),
- нематеріальні активи (торгові знаки, програмне забезпечення),
- дебіторська заборгованість.

Активи й майно компанії часто співпадають. Але так буває не завжди.

Ключова характеристика майна – право власності. А для активів головне – здатність приносити компанії економічні вигоди.

Наприклад, у компанії є старий вантажний автомобіль, де прогнило все, навіть на запчастини не розібрати. Водночас право власності на нього зареєстроване й поставлене на облік. Це майно, а не актив.

Компанія побудувала виробниче приміщення для обладнання. Там виготовляється продукція компанії. Компанія має право власності на це приміщення. Виробниче приміщення – це актив компанії, вона отримує від нього економічні вигоди.

Як бачите, наявність майна для компанії не завжди є корисною. Набагато важливіше – мати активи.
Баланс
Бухгалтерський Баланс — це «знімок» фінансового стану компанії на конкретну дату або, іншими словами, табель з оцінками, за яким судимо, добре чи погано вона спрацювала.
Він показує, які в компанії є активи, зобов'язання, чому дорівнює капітал. Баланс – це документ номер один, і якщо ви знаєте, як його прочитати, то вам не буде рівних в управлінні.
Баланс — це головна форма фінансової звітності, яку разом зі звітом про фінансові результати вивчають банки, інвестори, кредитори та контрагенти, щоб зрозуміти, чи варто мати з вами справу.

Що покаже Баланс власникові бізнесу та керівникові?

1. Відповість на запитання «Де гроші?» (на рахунках, у товарі, в заборгованості тощо).
2. Скільки товарів зараз на складах, скільки основних засобів, скільки зобов'язань і перед ким.
3. Платоспроможність і фінансовий стан компанії: ліквідність, фінансову стійкість, оборотність тощо.
4. Балансову вартість бізнесу.

Усе, що відбувається в бізнесі, впливає на картинку вашого бізнесу, на ваш баланс.

Що треба знати/пам'ятати керівникові про Баланс:
1. У будь-якому бізнесі є Баланс.
2. Балансова рівність: активи = пасиви. Завжди.
3. В активах має бути відображено те, що належить компанії, у зобов'язаннях – те, що винна компанія.
Бухгалтер
Назва професії, яка вимагає чіткості й акуратності, прийшла до нас із Німеччини (нім. Buchhalter)

Перша частина слова - «buch» німецькою означає «книга». Її поєднання з дієсловом «halter» - «вести», «тримати» і привело до утворення слова, що іменує посадову особу, - «книговод». А якщо підійти з німецькою педантичністю, то «рахівник», адже книги – рахункові.

Що записує до цих книг бухгалтер? Він веде записи всього того, що придбало підприємства. А придбаває воно ресурси, активи, які використовуються для виробництва та просування продуктів або послуг підприємства.

Звідси справжня мета бухгалтерії: зберігати, примножувати й забезпечувати ефективне використання наявних ресурсів та активів компанії.

Бухгалтер робить це за допомогою відстежування, контролю кожної одиниці ресурсу або активів, з моменту, коли вони надходять у компанію у вигляді доходу, до моменту, коли вони «виходять» з компанії у вигляді витрат.

Турбота про всі ресурси та активи, отримані компанією, перебуває в повному віданні бухгалтерії.
Витрати
Витрати – це зменшення економічних вигід, яке відбувається через вибуття активів або збільшення зобов'язань у ході діяльності компанії. Витрати зменшують капітал. Виняток – зменшення капіталу за рішенням власників компанії. Так передбачає П(С)БО 16 «Витрати».
Визнання витрат відбувається одночасно зі збільшенням зобов'язань або зменшенням активів (наприклад, нарахували зарплату – cформували витрати та заборгованість перед персоналом).
Витрати виникають, коли компанія віддає будь-які активи (товари зі складу, сировина або матеріали тощо), а не лише гроші. Або якщо збільшуються її зобов'язання перед контрагентами.
Витрати й виплати грошей - не одне й те саме.
Якщо ви зробили передоплату товару, а товар вам не надійшов. Передоплату доведеться повернути. Отже, разом із вибуттям одного активу (грошових коштів) у компанії з'явився інший актив – дебіторська заборгованість. Тобто активів менше не стало і економічні вигоди не зменшилися.
Вибуття активів або виникнення зобов'язань буде витратами компанії, лише якщо її капітал стане меншим. Це і є зменшення економічних вигід.
У разі отримання кредиту виникає зобов'язання. Під час його погашення зобов'язання списується. Немає ні доходу, ні витрат. Але це стосується лише тіла кредиту – суми, яку було взято в борг. Відсотки за кредитом – це збільшення зобов'язань перед банком, в обмін на які ви не отримуєте ніяких активів. Інші зобов'язання в такому разі не зменшуються. Отже, нараховані відсотки зменшують економічні вигоди компанії. Відсотки – це витрата. Причому витрата ця виникає не коли виплачуються відсотки, а коли банк отримує право їх витребування за договором.

Дуже важливо розуміти:
Витрата ніяк не пов'язана за часом з рухом грошей. Гроші можуть виплачуватися раніше, пізніше або одночасно з визнанням витрат. Тому планувати та обліковувати витрати треба окремо від планування та обліку платежів. Інакше можна витратити гроші, які ви ще не заробили.
Доходи
Доходи (Revenue) – це збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, яке приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників). Так говорить Закон «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». Доходи збільшують капітал.

Це означає, що доходи виникають не самі собою. Вони виникають одночасно зі збільшенням активів або зменшенням зобов'язань (наприклад, ми продаємо товар – виникає актив «гроші» і дохід у вигляді виручки).

У цьому визначенні важливо зрозуміти два моменти:

1. Доходи з'являються, коли компанія отримує будь-які активи, а не лише гроші. Або якщо зменшуються її зобов'язання перед контрагентами.

На розрахунковому рахунку з'явилося 5 000 грн Це передоплата товару. Якщо компанія не відвантажить товар, то передоплату доведеться повернути. Значить, разом із активом у компанії з'явилося зобов'язання. Для його погашення треба відвантажити товару на 5 000 грн або повернути гроші покупцеві. Економічні вигоди не збільшилися. Тому доходу в компанії ще не було.

2. Надходження активів або погашення зобов'язань буде доходом компанії, лише якщо її капітал стане більшим. Це і є збільшення економічних вигід.

Пам'ятаєте капітальне рівняння? З нього виходить:

Капітал = Активи - Зобов'язання

Щоб збільшення активів стало доходом, треба в результаті угоди не отримати таке саме або більше збільшення зобов'язань. Щоб зменшення зобов'язань стало доходом, треба в результаті угоди не отримати таке саме або більше зменшення активів.

Ось ще пара ситуацій, коли надходження коштів не є доходом. На відміну від передоплати, ці кошти доходом не стануть ніколи
  • Узято кредит. Кошти з'явилися, але одночасно із зобов'язанням щодо їх повернення.
  • Отримано оплату від покупця з ПДВ. ПДВ – дохід держави, а не компанії. Тому на суму податку збільшилися зобов'язання перед бюджетом.
Важливо запам'ятати:

Дохід ніяк не пов'язаний за часом з надходженням коштів. Кошти можуть надходити раніше, пізніше або одночасно з отриманням доходу.

Наприклад, ви купили нерухомість. Вартість нерухомості починає рости на ринку. Дохід росте, а надходження коштів немає. Приплив грошей станеться лише в разі продажу нерухомості.

Надходження можуть взагалі не бути пов'язані з доходами. Тому планувати та враховувати доходи треба окремо від планування й обліку платежів. Інакше можна витратити гроші, які ви не заробили.
Звіт
Здавалося б, усе просто, але часто ми робимо помилки як у самому звіті, так і в його тлумаченні.

У словнику Т.Ф. Єфремова слово «Звіт» має такі значення
- Письмове або усне повідомлення про свої дії або про виконання доручення, що подається особі або установі.
- Документ про витрачені кошти.
- Дані про роботу якої-небудь установи, про стан справ у ній, які публікуються.
Пояснення або викладення того, що сталося.

Цікаво також і саме походження цього слова.
Наприкінці XIV століття його вживали у значенні «розповідь, передана однією людиною іншій, чутка», у старофранцузькій мові – «висловлювання, судження»

Ось чому ЦІННІСТЬ БУДЬ-ЯКОГО ЗВІТУ В ТОМУ, що до нього застосовано судження і висновок того, хто його складав.

Звіт – не лише про цифри.

Керівникові або власникові потрібне РОЗУМІННЯ, як пройшов період. Не голі цифри, в яких відверто можна заплутатися, а змістовне пояснення.
Капітал
Капітал – це кошти, майно, засоби виробництва або інші цінні активи, що приносять або здатні приносити дохід. Грошові кошти, багатства. Щось важливе, цінне.

Походить від лат. capitale – «капітал, власність», багатство, що використовується для ведення певного бізнесу.

Як самостійний термін, капітал у сучасному бухгалтерському обліку не використовується.

Проте для аналізу використовуємо такі терміни:
Власний капітал — різниця між вартістю активів компанії та сумою її зобов'язань. Сукупність статутного фонду, додаткового та резервного капіталу, нерозподіленого прибутку й інших резервів (цільові фонди та резерви).
Залучений (позиковий) капітал — зобов'язання у формі кредитів, позик і кредиторської заборгованості.
Перманентний (чи постійний, стійкий) капітал — сумарна величина власного капіталу та довгострокового позикового капіталу.
Робочий (або чистий оборотний) капітал (калька від англ. Working Capital) — різниця між поточними активами і поточними зобов'язаннями (часто замість усіх поточних зобов'язань використовують лише кредиторську заборгованість, без короткострокових позикових коштів).

Капітал – це те, що залишається в бізнесі, якщо з усіх активів вирахувати всі зобов'язання. За капіталом ви можете визначити балансову вартість бізнесу. Капітал – це поточний фактичний стан вашого бізнесу.
Пасив
Паси́в — протилежна до активу частина бухгалтерського балансу, сукупність усіх джерел формування коштів підприємства (зобов'язань і капіталу).

Пасиви показують, за чий рахунок живе компанія. Іншими словами, чиїм коштом були придбані активи.
Кожен актив з'являється в компанії з якогось джерела. Ці джерела в бухобліку називаються пасивами. На відміну від активів, до пасивів не можна доторкнутися та їх не можна зважити. Їх можна лише виміряти у грошах. Пасив – це оцінка величини гаманців компанії, з яких дістаються активи.
Активи можуть з'явитися з двох великих гаманців:
  1. Капітал. Це власні джерела активів. Величина капіталу показує, скільки грошей інвестували в компанію її власники та скільки прибутку вона заробила за весь час існування. У структурі капіталу зазвичай виділяють (див. у каруселі)
  2. Зобов'язання. Це борги компанії її кредиторам. Величина зобов'язань показує, скільки грошей компанії доведеться віддати в майбутньому за активи, які вже використовуються. Зобов'язання в бухобліку поділяються на довгострокові та поточні. До погашення перших залишається більше року, других – менше. Зобов'язання зазвичай поділяються на (див. у каруселі).
Сума активів дорівнює сумі пасивів. Порушення цієї рівності означало б, що у вас є актив із нізвідки. Закон збереження для бухобліку описується капітальним рівнянням:

Активи = Капітал + Зобов'язання

Такий запис означає, що будь-який актив профінансовано або власними, або позиковими пасивами. Більше активам взятися нізвідки. Якщо ви купили актив – виникне кредиторська заборгованість, яку потрібно буде оплатити. Якщо отримали від засновників – збільшиться сума статутного капіталу. Навіть якщо актив отримано в подарунок, у пасиві його вартість буде записана у прибуток.
Професіонал
Хто такий професіонал і що означає бути професіоналом?
Саме слово — ПРОФЕСІОНАЛ — походить від латинського profess — присягатися, обіцяти, підтверджувати. Кваліфіковані фахівці мають репутацію, яку потрібно постійно «підтверджувати», і вони «присягаються» й «обіцяють» використати свої знання та вміння для виконання роботи.
Найправильніше визначення цього слова я знайшла в @sidorenko _ pro
«Професіонал – це той, хто знає, коли, куди та як дивитися. І після того, як подивився, дуже швидко, без роздумів приймає рішення. Потім без сумнівів починає спокійно та впевнено діяти. І доводить справу до бажаного результату в намічений строк».
Ресурс
Я дуже не люблю фразу «криза – це можливості». Криза – це, дійсно, можливості. Але коли вона відбувається, мало в кого є ресурси, щоб скористатися цими можливостями.

Що ж означає слово РЕСУРС?
У визначенні та походженні цього слова є важливі особливості, на які ми не надто звертаємо увагу.
Слово РЕСУРС походить від французького слова resourse – джерело, запас чого-небудь, наявний і використовуваний за потреби. Це засіб, до якого можна звернутися у скрутному становищі; вихід, можливість.
Якщо ми подивимося на бізнес або навіть на країну, то в бізнесу або країни ресурси – це їхні активи, матеріальні й нематеріальні. І якщо ці активи в хорошому стані та в достатній кількості – ніяка криза не страшна.
  1. У людини ресурси – це здоров'я її тіла, знання, навички, час, її фінанси, рухоме та нерухоме майно. Якщо ці ресурси в хорошому стані та в достатній кількості – ніяка криза не страшна.
Найголовніший наш ресурс – це ми самі! Те, наскільки ми готові до всіх змін.
Фінанси та гроші
Багато хто вважає, що фінанси та гроші — це повні синоніми. Але насправді значення слова «фінанси» є дещо глибшим.

Фінанси компанії – це не лише гроші. Мислити одним показником «гроші в касі» не просто неправильно, але й небезпечно.

Гроші – лише один із активів бізнесу (підприємця, людини). Окрім активів у бізнесі є ще зобов'язання, капітал, доходи та витрати. Управляти можна (і треба) кожною з цих категорій.

Фінанси — це гроші в русі. Гроші — це засоби, ми розраховуємося грошима за товар або послугу, оцінюємо товар, зберігаємо їх у банку або сейфі.

Фінанси – це інструмент, за допомогою якого можна примножити гроші. Гроші дозволяють заробляти інші гроші лише тоді, коли не просто лежать у банківській комірці, а «рухаються», будучи кудись вкладеними.

Гроші – це лише частина фінансів. Маленька частина. Фінанси – дуже широке поняття.
Фінансова звітність
Фінансова звітність – це документ, в якому міститься інформація про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Зазвичай там зазначається, скільки компанія заробляє, її доходи та витрати. Фінансова звітність є системою даних про фінансовий стан компанії, фінансові результати її діяльності та зміни в її фінансовому стані і складається на основі даних бухгалтерського обліку.
Про фінансову звітність я б навіть сказала, що це

ТАБЕЛЬ З ОЦІНКАМИ РОБОТИ ФІРМИ.
Це історія про те: що сталося; коли сталося; який результат того, що сталося?

Основні форми фінансової звітності

1. Бухгалтерський баланс – фотографія стану справ на певну дату, групує активи й пасиви компанії у грошовому виразі.
2. Звіт про фінансові результати - історія фінансових подій, містить дані про доходи, витрати та фінансові результати в сумі наростаючим підсумком з початку року до звітної дати.
3. Звіт про рух грошових коштів – історія руху грошей, показує різницю між припливом і відтоком грошових коштів за певний звітний період.
4. Звіт про зміни капіталу – історія руху капіталу, скільки грошей і куди інвестували власники компанії.

Раніше цю інформацію відносили до конфіденційної інформації. Виняток становили приватні акціонерні товариства – їхня фінансова звітність була публічною, і вони зобов'язані її регулярно публікувати.
Проте в жовтні 2017 було прийнято зміни до Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», які набули чинності з 1 січня 2018 року. Так, згідно з ч. 2 ст. 14 «Фінансова звітність підприємств не становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією і не належить до інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову звітність не поширюється заборона на поширення статистичної інформації».
Дивитися фінзвітність можна в системах доступу до даних держреєстрів – Opendatabot або YouControl
Фінансова звітність ФОП є конфіденційною інформацією, проте вона може бути поширена, враховуючи громадський інтерес. Згідно зі статтею 29 Закону України «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом може бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто предметом громадського інтересу, і право громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.
Контакти
Із задоволенням відповім на ваші запитання:
vprezident@b-club.com.ua
Обробка персональних даних